Viedoklis Satversmes tiesai

Par pieaicināto personu lietā Nr. 2018-11-01 „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.panta 9.2 daļas 1.un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam.”

Publicēts: