23.10.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-11-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2018-11-01 par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.2 daļas 1.un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam