03.09.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2014-13-01 “Par Civilprocesa likuma 635,panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.