26.04.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-25-01 “Par 2007.gada 1.novembra Maksātnespējas likuma 138.panta atbilstību LR Satversmes 92. un 105.pantam”.