28.05.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2014-05-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” 16.panta ceturtās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1997.gadā 07.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim, un 2013.gada 17.jūlija likuma redakcijā), ciktāl tā attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību LR Satversmes 91. un 109.pantam”.