02.07.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2014-06-03 par MK noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem”.