31.10.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2014-31-01 “Par Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta (atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. un 105.pantam.