31.12.2006.

Pētījums

2006. gada pētījums par cilvēktiesībām Latvijā