Pētījums

2005.gads. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā