Pētījums

2005.gads. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā

Publicēts:

Pielikumi

  • Group