28.06.1930.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr.29 par piespiedu darbu (pieņemta 1930. gada 28. jūnijā)