01.02.2013.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2012-315-18BC par mājokļa jautājumu, patvarīgi izliekot no dzīvojamām telpām Rīgā.