2014-05-28

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2013-160-10B par tiesībām uz vārda brīvību.

Pielikumi