2020-03-17

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2019–29–16B “Par IIN aprēķināšanu saimnieciskās darbības veicējiem “

Pielikumi