2020-09-29

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2020-35-18AC “Par labas pārvaldības pārkāpumu un tiesību normu neievērošanu”