2021-02-04

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2021-03-23DC “Par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksāšanu audžuģimenei”