04.02.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2021-03-23DC “Par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksāšanu audžuģimenei”