2011-04-29

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par disciplinārsodu un administratīvo komisiju lēmumu pārsūdzēšanas efektivitāti.