26.04.2023.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2022-36-27G par iespējamu labas pārvaldības principa un Latvijas Republikas Satversmes 115. panta pārkāpumu Jelgavas novadā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2022-36-27G par iespējamu labas pārvaldības principa un Latvijas Republikas Satversmes 115. panta pārkāpumu Jelgavas novada pašvaldības Jelgavas novada būvvaldes (pirms administratīvi teritoriālās reformas – Ozolnieku novada būvvalde) rīcībā Kulta Ēkas būvniecības procesā.