30.10.2015.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā 2015-8-20G par privāto izglītības iestāžu finansēšanas kārtības atbilstību vienlīdzības principam tiesību uz pamatizglītību un vidējo izglītību kontekstā.