2014-05-26

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2013-170-2A par bērna tiesībām uz drošu vidi izglītības iestādē (Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā)