2018-10-29

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-38-26G par dažādu ģimenes formu atzīšanu