2020-02-26

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2019-15-2B “Par Valsts policijas veiktās pārbaudes efektivitāti”