2021-02-25

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-12-15B par darba ņēmēju tiesisko interešu aizsardzību spieduma izpildes un maksātnespējas procesa ietvaros