27.05.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-31-5F par Augstākās tiesas neanonimizēta nolēmuma pieejamību tīmekļa vietnēs