2021-12-20

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-38-5F par valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas procedūru