Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-38-5F par valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas procedūru

Publicēts: