2022-03-25

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-64-2E par bērna tiesību nodrošināšanu