01.01.2013.

Ziņojums

Tiesībsarga J.Jansona ziņojums „Cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātes Latvijā 2013.gadā”