Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga kā pieaicinātas personas Satversmes tiesas lietā Nr.2010-50-03 viedoklis un atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar reliģiskās pārliecības brīvības ierobežojumiem brīvības atņemšanas iestādēs

Publicēts:

Pielikumi

  • Group