01.11.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis un atbildes uz jautājumiem Satversmes tiesas lietā Nr.2010-50-03

Tiesībsarga viedoklis un atbildes uz jautājumiem Satversmes tiesas lietā Nr.2010-50-03 par reliģiskās pārliecības brīvības ierobežojumiem brīvības atņemšanas iestādēs