2017-01-30

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga papildinājums viedoklim lietā Nr.2016-04-03 “Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.187 “Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004,-2006.gadam”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”