25.01.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga papildu viedoklis lietā Nr. 2017-15-01 par pagarinātā normālā darba laika un darba samaksas noteikšanu ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas