Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ārlietu ministrijai par papildu informācijas sniegšanu ANO Cilvēktiesību komitejai par situāciju pilsonisko un politisko tiesību jomā Latvijā.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group
  • Group