07.01.2014.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ārlietu ministrijai par papildu informācijas sniegšanu ANO Cilvēktiesību komitejai par situāciju pilsonisko un politisko tiesību jomā Latvijā.