24.01.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai lietā Nr. 6-1/74 “Par tiesiskā regulējuma par viesģimeni pilnveidošanu”

Pielikumi