2020-02-28

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Labklājības un Tieslietu ministrijām Nr. 1-5/37 “Par aizgādnības institūtu” Atbildes vēstule no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Labklājības ministrijas