03.12.2019.

Atzinums

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam un Latvijas Republikas Ministru prezidentam lietā Nr.1-824 “Par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju uz ārvalstīm”