20.05.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Nr.6-2/301 “Par publikācijām portālā Delfi”