23.08.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai Nr.1-5/119 “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi” (VSS-268)”

Pielikumi