2019-11-13

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis ietā Nr.2019-13-01 “Par Civilprocesa likuma 464.panta 4.1.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”