07.05.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 1-5/80 “Par iespējamu interešu konfliktu bāriņtiesas funkciju nodrošināšanā”