24.01.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.1-6/2 “Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma 14.panta ceturtās daļas un Pārejas noteikumu 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 92.panta trešajam teikumam”