2012-03-19

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-20-01