2014-02-21

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2013-18-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 56.3 panta trešās daļas sestā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.