08.02.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-21-01 par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91 un 109. pantam