12.04.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2021-45-01 „Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Apstrīdētās normas nosaka, kādās valodās atļauts īstenot studiju programmas.