06.03.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/172 “Par pārbaudes vizītēm personas dzīvesvietā”