2020-03-06

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/172 “Par pārbaudes vizītēm personas dzīvesvietā”