2020-04-17

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/247 “Par vecāku klātbūtni ārstniecības procesā”