17.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/247 “Par vecāku klātbūtni ārstniecības procesā”