2021-06-28

Atzinums

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. A420165921 par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu bērniem, kuri ir vecāki par 15 gadiem nav stājušies laulībā un mācās augstākās izglītības iestādē