06.05.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. Nr.6-9/187 “Par informācijas sniegšanu”- Par Valsts policijas darbinieku rīcību, veicot personas aizturēšanu un pilno pārmeklēšanu.