14.07.2017.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 27. punkta 2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam (atšķirīga attieksme pret ārstniecības personām attiecībā uz kompensācijām par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos)