03.07.2013.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par grozījumiem normatīvajos aktos – likuma „Par dzīvojamo telpu īri”, likumā „Par policiju” un Civilprocesa likumā (tiesības uz īpašumu un personas mājokļa neaizskaramība)