28.03.2013.

Atzinums

Tiesībsarga viedoklis par romu bērnu segregāciju Ventspils vakara vidusskolā.