2013-03-28

Atzinums

Tiesībsarga viedoklis par romu bērnu segregāciju Ventspils vakara vidusskolā.